Moja Firma – Infor – ESG jako klucz do zrównoważonego biznesu

Moja Firma – Infor – ESG jako klucz do zrównoważonego biznesu

W czasach, gdzie zrównoważony rozwój i odpowiedzialność społeczna stają się kluczowymi determinantami sukcesu przedsiębiorstw, Beata Drzazga założyciel BetaMed SA i inicjator wielu projektów zarówno w kraju, jak i za granicą, dzieli się swoim doświadczeniem i przemyśleniami na temat wprowadzania zasad ESG (Environmental, Social, and Governance) w praktyce biznesowej.
Pani Beato, jest Pani znana z zaangażowania w idee ESG, które stały się nie tylko częścią Pani działalności biznesowej, ale także osobistej filozofii. Czy mogłaby Pani przybliżyć, co skłoniło Panią do takiego podejścia i dlaczego uważa Pani, że ESG jest tak ważne dla współczesnego biznesu?

Beata Drzazga: Moja podróż z ESG zaczęła się znacznie wcześniej, niż stało się to szeroko dyskutowanym tematem. Moim zdaniem, każdy przedsiębiorca ma moralny obowiązek nie tylko wobec swoich pracowników i klientów, ale także wobec środowiska i społeczeństwa. Wprowadzanie zasad ESG pozwala na holistyczne spojrzenie na biznes, gdzie zysk finansowy idzie w parze z dobrobytem społecznym i ochroną środowiska. To podejście skłoniło mnie do promowania zrównoważonego rozwoju, który, jak wierzę, jest jedyną drogą do długoterminowego sukcesu.

Jakie konkretne działania podjęła Pani w swoich przedsiębiorstwach, aby wcielić w życie zasady ESG?

Na przestrzeni lat wprowadziłam wiele inicjatyw, które wpisują się w ramy ESG. W obszarze środowiskowym, skupiłam się na zrównoważonym zarządzaniu zasobami, inwestując w technologie ograniczające negatywny wpływ na środowisko. Wymieniłam także systemy oświetleniowe na energooszczędne, zredukowałam zużycie wody i wprowadziłam programy recyklingu.

W sferze społecznej, szczególną uwagę przywiązałam do kwestii dobrostanu pracowników. Wprowadzenie dodatkowych dni wolnych, elastycznych godzin pracy czy programów zdrowotnych to tylko niektóre z działań. Ale poszłam dalej – zorganizowałam szereg inicjatyw skierowanych do lokalnych społeczności, takich jak dni otwarte, warsztaty edukacyjne i akcje charytatywne, co pozwoliło na budowanie silnych relacji z mieszkańcami i podkreślenie roli firmy jako odpowiedzialnego członka społeczności.

ESG wymaga również odpowiedniego zarządzania i transparentności. Jak Pani podejście do zarządzania wpisuje się w te wymogi?

Zarządzanie w duchu ESG oznacza dla mnie przede wszystkim transparentność i uczciwość wobec wszystkich interesariuszy. Oznacza to otwartą komunikację z pracownikami, klientami i partnerami biznesowymi, a także uczciwe raportowanie naszych działań i ich wpływu na otoczenie. W moich firmach wprowadziłam szereg procedur i standardów, które zapewniają, że wszystkie decyzje są podejmowane z uwzględnieniem ich długoterminowych skutków dla ludzi i planety.

Jakie wyzwania napotkała Pani wdrażając zasady ESG i jak sobie z nimi poradziła?

Jednym z głównych wyzwań było przekonanie zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych interesariuszy do długoterminowej wartości tych działań. Wymagało to czasu, edukacji i cierpliwości. Kluczowe było tu pokazanie konkretnych przykładów, jak zrównoważone działania przekładają się na realne korzyści – nie tylko etyczne, ale i ekonomiczne. Budowanie kultury organizacyjnej, w której każdy członek zespołu rozumie i identyfikuje się z wartościami ESG, było równie ważne.

Na koniec, jaką radę miałaby Pani dla innych liderów biznesowych, którzy chcą zacząć swoją przygodę z ESG?

Moja główna rada to nie bać się pierwszego kroku. ESG może wydawać się ogromnym i skomplikowanym zadaniem, ale każda podróż zaczyna się od pojedynczego kroku. Zacznijcie od zdefiniowania, co ESG oznacza dla Waszej firmy, i ustalanie małych, realistycznych celów. Angażujcie swoich pracowników i interesariuszy w ten proces, aby budować wspólną wizję zrównoważonego rozwoju. Pamiętajcie, że każda zmiana na lepsze, bez względu na jej rozmiar, ma znaczenie. Wdrażając zasady ESG, nie tylko przyczyniacie się do budowania lepszego świata, ale również wzmacniacie swoją pozycję na rynku i budujecie trwałą wartość dla swojej firmy.

Źródło: mojafirma.infor.pl