Capital24tv.pl: Wizja przywództwa według założycielki BetaMed SA

Capital24tv.pl: Wizja przywództwa według założycielki BetaMed SA

Beata Drzazga, założycielka i prezes BetaMed SA, podzieliła się z Capital24tv.pl swoimi spostrzeżeniami na temat roli lidera oraz wpływu doświadczenia, wiedzy i umiejętności na sukces organizacji.

Przywództwo w biznesie nie ogranicza się jedynie do osiągania celów finansowych. Liderzy muszą wykazać się kreatywnym myśleniem, elastycznością, umiejętnościami podejmowania decyzji oraz zarządzania zespołem.

Beata Drzazga podkreśla, że kluczowe jest również umiejętne rozwiązywanie problemów oraz efektywna komunikacja, zarówno wewnętrzna, jak i zewnętrzna. Doświadczenie biznesowe i branżowe przekłada się na wiedzę o rynku, trendach i konkurencji.

To, zdaniem Drzazgi, pozwala liderom podejmować trafne decyzje, wprowadzać innowacje oraz dostosowywać się do dynamicznych zmian otoczenia biznesowego. Właściciele i zarządzający nie powinni zapominać o umiejętnościach interpersonalnych. Empatia, umiejętność słuchania i wspierania pracowników mają kluczowe znaczenie dla budowania pozytywnej kultury organizacyjnej i motywowania zespołu.

 

Beata Drzazga podkreśla, że współpraca, zaangażowanie oraz rozwijanie potencjału pracowników są filarami sukcesu BetaMed SA. Przykład Beaty Drzazgi, założycielki BetaMed SA, pokazuje, że równoczesne rozwijanie kompetencji zarządczych i interpersonalnych stanowi klucz do sukcesu w dzisiejszym dynamicznym świecie biznesu.

Źródło: Capital24tv.pl
Cały materiał dostępny na portalu YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=uqNe-ivei1g&t=3s