VIP Magazyn: Dzielenie się doświadczeniem od serca

VIP Magazyn: Dzielenie się doświadczeniem od serca

W Polsce rosnącym powodzeniem cieszą się zjazdy młodych ludzi, którzy już na początku swej drogi są głodni sukcesu. Beata Drzazga – doświadczony przedsiębiorca, wizjoner, i filantrop, twórca kilku firm w Polsce i na świecie zachęca do tego, by dzielić się z młodszym pokoleniem swoim biznesowym doświadczeniem.

Dlaczego warto czerpać z doświadczenia przedsiębiorców odnoszących sukcesy?
Beata Drzazga – Czerpanie z doświadczenia innych ludzi, a szczególnie przedsiębiorców, którzy już przeszli swoją drogę do sukcesu, może pomóc szybciej dojść do celu tym, którzy dopiero zaczynają. Doświadczenia ludzi sukcesu dostarczają cennych wskazówek oraz inspiracji, szczególnie jeśli młody człowiek nie wie, od czego zacząć. Jestem zdania, że obserwując innych w biznesie, możemy lepiej zrozumieć procesy biznesowe i uniknąć błędów, które komplikują i zniechęcają tych mniej odpornych na porażkę. Niestety bardzo często w przypadku młodych ludzi jest tak, że wydaje im się, że są nieomylni i że wszystko wiedzą lepiej. Niechętnie słuchają rad otoczenia, co może prowadzić do tego, że będą musieli boleśnie uczyć się na własnych błędach.

Dlatego od dawna zalecam młodym ludziom, którzy ze mną rozmawiają, by obserwowali doświadczonych przedsiębiorców, by pytali ich o zdanie, zanim podejmą ważne decyzje biznesowe. Zachęcam ich, by mieli pokorę i odwagę pytać o doświadczenia starszych. Z drugiej strony, starsi powinni czerpać przyjemność z doradzania młodym i satysfakcję z tego, że mogą podzielić się swoim cennym doświadczeniem i przyczynić do czyjegoś sukcesu. Podpatrywanie doświadczonych przedsiębiorców, słuchanie ich sugestii, opinii, a nawet krytycznych uwag, umożliwia młodym osobom zdobycie praktycznej wiedzy, naukę na cudzych błędach oraz zrozumienie kluczowych aspektów prowadzenia firmy. Wszystko to może skrócić czas i zwiększyć szanse na sukces w przyszłości.

Jakie pytania na temat prowadzenia własnej firmy najczęściej zadają pani młodzi ludzie?
Beata Drzazga – Młodzi ludzie często pytają o etapy rozwoju firm, wyzwania związane z prowadzeniem biznesu, sposoby radzenia sobie z niepewnością i zmianami, jak również o inspiracje i motywacje do osiągnięcia sukcesu. Ważną z porad, jest informacja, że warto nastawić się na nieoczekiwane zmiany, zawsze być elastycznym i nie przesądzać z góry o niczym, ponieważ zarządzanie firmą wiąże się z koniecznością częstej adaptacji do nowych sytuacji. Ponadto, warto akceptować błędy, jako część procesu uczenia się. Dostrzegam duże zainteresowanie młodych ludzi historią mojego sukcesu, widzę, że jest ona inspirująca, gdyż pokazuje, że osiągnięcie nawet najbardziej trudnego celu jest możliwe, ale wymaga ciężkiej pracy, wytrwałości i elastyczności w podejściu do zmian.

Dlaczego według pani tak ważne jest nastawienie się na zmiany w życiu?
Beata Drzazga – Życie jest zmianą, a prowadzenie firmy, to nawet większe wyzwanie. Dlatego warto przyjąć postawę otwartości, ponieważ jest ona nieodłączną częścią rozwoju i sukcesu. Nasza praca powinna być wyrazem elastycznego podejścia do zmian i ich akceptacji. Takie podejście ułatwi nam dostosowanie się niewiadomej, jaką jest życie i jednocześnie przygotuje na wykorzystanie nowych nieoczekiwanych możliwości. Działam na biznesowym rynku od ponad 23 lat, co daje mi solidne doświadczenie. Przez ten czas zdobywałam wiedzę i umiejętności eksperymentując i popełniając błędy. Nie popełniając błędów nie uczymy się. Zatem błędy to pewnego rodzaju „błogosławieństwo” – jak mawiają Amerykanie, z którymi często robię interesy – blessing in disguise.

Czasami doświadczeni przedsiębiorcy obawiają się konkurencji ze strony wschodzących biznesmenów i tego, że mogą ich wyprzedzić na rynku. Dziwi mnie to, ponieważ uważam, że nawet taka zmiana pokoleniowa jest motorem postępu, a dla nas – doświadczonych przedsiębiorców – stanowi motywację do ciągłego rozwoju i unikania stagnacji. Swoje doświadczenie zdobyłam w prowadzeniu biznesu metodą prób i błędów. Bardzo mi brakowało takich biznesowych mentorów i obiecałam sobie, że jak tylko będę mogła, będę doradzać początkującym przedsiębiorcom jak i tym z 5, 10 lub 15-letnim doświadczeniu w branży

Jest pani zapraszana do udziału w konferencji “Our Future Forum”. Jakie są oczekiwania młodych osób uczestniczących w tym wydarzeniu i jakie i korzyści może im ten udział zapewnić?
Beata Drzazga – Młode osoby uczestniczące w konferencji “Our Future Forum” mają różnorodne oczekiwania. Przede wszystkim oczekują zdobycia wiedzy, inspiracji i praktycznych wskazówek od doświadczonych przedstawicieli biznesu. Bardzo chcą rozwinąć swoje umiejętności i podnosić kwalifikacje, dlatego przyjeżdżają tu z całej Polski, by dowiedzieć się, co jeszcze można zrobić, jak i z kim. Dużą korzyścią dla nich jest budowanie sieci kontaktów z profesjonalistami z branży, nawiązywanie relacji biznesowych, a także możliwość przedstawienia swoich pomysłów i projektów.

Konferencja daje tym młodym osobom możliwość spojrzenie na siebie z większej perspektywy i motywację do rozwoju osobistego. Z drugiej strony ta konferencja może przynieść wiele korzyści także nam samym — przedstawicielom świata biznesu, pełniącym rolę mentorów i doradców. Mając możliwość przekazania swojej wiedzy i doświadczenia młodym osobom, czerpiemy satysfakcję z dzielenia się wiedzą i wspierania innych. Ponadto, pełnienie roli mentorów i doradców na takiej konferencji umożliwia nam nawiązanie kontaktów z utalentowanymi młodymi ludźmi, którzy mogą przyczynić się do rozwoju naszych własnych przedsięwzięć.

Źródło: VIP Magazyn