Forbes: Transformacja cyfrowa i ESG trendami roku

Forbes: Transformacja cyfrowa i ESG trendami roku

Istnieje wiele czynników, które wpływają na możliwości rozwoju firmy, jej walory oraz osiągnięcie sukcesu rynkowego, takie jak branża, konkurencja, potrzeby rynkowe oraz wiele innych. Jednakże istnieją pewne trendy, które mogą wpływają obecnie na rozwój firmy i osiągnięcie sukcesu rynkowego.

Należy zauważyć, że transformacja cyfrowa jest zjawiskiem, które dotyczy wszystkich krajów na świecie, a Polska nie jest tu wyjątkiem. Pandemia COVID-19 przyspieszyła ten proces, nakładając na firmy, instytucje i jednostki nowe wymagania, co przyczyniło się do szybkiej adaptacji do nowych warunków pracy i życia zdalnego. W Polsce pandemia przyspieszyła cyfrową transformację w wielu obszarach, takich jak edukacja, handel oraz usługi zdrowotne.

W debacie zorganizowanej przez redakcję Capital24.tv „Biznes-Rozwój-Doświadczenie – transformacja cyfrowa” udział wzięli: Beata Drzazga, założycielka BetaMed SA, Łukasz Rumowski, dyrektor Działu Innowacji i Marketingu w ARCUS SA oraz Piotr Dubno, członek zarządu, Motivizer.

Łukasz Rumowski, wskazał „postępującą transformację cyfrową jako jedną z pozytywnych przemian wywołanych pandemią. Nowy model pracy hybrydowej spowodował uwolnienie potrzeb rynku dotyczących cyfryzacji i usprawniania procesów. Robotyzacja i inteligentna automatyzacja stały się codziennością. Przedsiębiorcy cenią bezpieczeństwo, mobilność, możliwość pracy z dowolnego miejsca na świecie. To zupełnie inne podejście do kultury organizacyjnej, które ma sprzyjać wdrażaniu innowacji i zarządzaniu zmianą, co oczywiście wymaga odpowiedniej edukacji i świadomości technologicznej. Rola odważnego lidera przemian oraz doskonalenie kompetencji cyfrowych proaktywnych zespołów to czynniki niezbędne do efektywnego wdrożenia innowacji w firmie. Podstawą do efektywnej automatyzacji jest dostarczenie systemom najlepszych jakościowo danych. Każdy obszar da się zautomatyzować, czy jest to digitalizacji dokumentacji kadrowej, OCR dokumentów finansowych, automatyzacja rejestracji korespondencji lub procesów sprzedażowych”

Piotr Dubno również stwierdził, że pandemia przyspieszyła tempo rozwoju i wzrost liczby klientów poszukujących sposobów na szybką i skuteczną digitalizację procesów, które wcześniej wymagały międzyludzkich interakcji i papierowej dokumentacji. „Gwałtownie wzrosła popularność różnego rodzaju aplikacji służących digitalizacji naszego życia – od Microsoft Teams, przez zakupy w Internecie po treningi online. Dla Motivizer – firmy, której misją jest wsparcie klientów w transformacji cyfrowej wszystkiego co jest związane z relacjami pracownik – pracodawca, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. benefitów pozapłacowych, motywacji i well – being czas pandemii był czasem ogromnego przyspieszenia tempa rozwoju i szybkiego wzrostu liczby klientów. Jesteśmy liderem technologicznym sektora tzw. HR Tech – dostawcą technologii do szybkiej i skutecznej digitalizacji i automatyzacja procesów, które w tradycyjnej formie wymagały międzyludzkich interakcji, papierowych dokumentów i następnie wielu dziesiątków godzin weryfikacji”.

Doświadczenie, wiedza i umiejętności właścicieli i zarządzających organizacją mają ogromne znaczenie dla skutecznego pełnienia roli lidera. Beata Drzazga podkreśla, że „rola przywódcy i lidera w każdej organizacji jest niezwykle istotna dla osiągnięcia sukcesu. To przywódca jest osobą, która odpowiada za kierowanie i motywowanie pracowników, bo ma umiejętności i charyzmę, aby inspirować innych do działania. Odpowiednio wykształcony i doświadczony przywódca może pomóc w osiągnięciu celów organizacyjnych i zapewnić permanentny rozwój firmy. Przywódca powinien mieć zdolność do inspirowania, kierowania i motywowania pracowników, aby ci pracowali na rzecz organizacji w sposób efektywny. Jednakże, aby być skutecznym przywódcą, ważne jest, by posiadać wiedzę, doświadczenie i umiejętności, które pomogą w zarządzaniu organizacją, to one pozwalają na podejmowanie trafnych decyzji, przewidywanie przyszłych problemów i dostosowywanie strategii organizacji do zmieniających się warunków rynkowych. Z drugiej strony są umiejętności interpersonalne, umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne. Wszystkie one są bardzo ważne dla skutecznego przywództwa. Właściciele firm, czy tylko ich zarządzający powinni stale pogłębiać wiedzę merytoryczną, która pomaga w zarządzaniu organizacją w świecie ciągłych zmian jakie następują dziś każdego dnia. Chcąc osiągnąć sukces w biznesie, niezbędne jest również posiadanie wizji i łatwości podejmowania przemyślanego ryzyka. Przedsiębiorcy, którzy są jednocześnie liderami muszą być w stanie opracować strategię biznesową, która pozwoli organizacji na osiągnięcie sukcesu, a jednocześnie zaspokajać potrzeby klientów i pracowników.”

W drugiej debacie skupiono się na kolejnym trendzie tj. ESG. W rozmowie, która poprowadził Tomasz Sańpruch udział wzięli: Justyna Szafraniec, dyrektor ds. PR w Generali Polska, Ilona Pieczyńska-Czerny, radca prawny, dyrektor w PwC Polska, dr Tomasz Karol Wiśniewski, koordynator Strategii ESG dla Rynku Kapitałowego, GPW oraz Andrzej Gutowski, dyrektor ds. ESG w Colliers.

Wdrożenie strategii ESG w firmie może przynieść szereg korzyści zarówno dla środowiska, jak i samej organizacji. Dzięki zastosowaniu strategii ESG, firma zyskuje większą wiarygodność i atrakcyjność w oczach inwestorów, a także zwraca na siebie uwagę klientów. Co więcej, firmy, które implementują strategie ESG, często notują lepsze wyniki finansowe oraz wykazują większą innowacyjność, co pozwala im skuteczniej konkurować na rynku. Justyna Szafraniec zwróciła uwagę jak ważne jest dbanie o planetę i ludzi: „Mówiąc o zrównoważonym rozwoju myślimy o ESG, czyli trzech obszarach: dbaniu o środowisko naturalne, odpowiedzialności społecznej i ładzie korporacyjnym. Każda firma, która dąży do bycia odpowiedzialną uwzględnia te kryteria w swojej strategii. ESG zyskało w ostatnich latach popularność, częściowo za sprawą regulacji. Nie bez znaczenia są również oczekiwania akcjonariuszy i inwestorów, ale też konsumentów i pracowników, którzy przy swoich wyborach coraz częściej kierują się tymi kryteriami. Firmy, które myślą długoterminowo, chcą przez kolejne dziesiątki i setki lat generować wartość dla wszelkich grup interesariuszy, w tym szczególnie klientów, pracowników i partnerów, uwzględniają już dzisiaj zrównoważony rozwój w swoich decyzjach. Tylko biorąc pod uwagę zrównoważony rozwój we wszystkich strategicznych wyborach, mając na celu tworzenie wartości dla wszystkich interesariuszy można budować wartość i bardziej sprawiedliwe i odporne społeczeństwo. Jednym zdaniem – dbanie o zrównoważony rozwój to po prostu dbanie o ludzi i planetę.”

Z kolei Andrzej Gutowski, dyrektor ds. ESG w Colliers także podkreślił, że „Obszary ESG stają się coraz ważniejsze, nie tylko ze względu na nadchodzące wymogi raportowania zgodnie z dyrektywą CSRD, ale przede wszystkim jako integralne elementy strategii biznesowej. Obecnie spółki skupiają się na aspekcie przygotowania do raportowania oraz wykształceniu wewnętrznych kanałów informacyjnych do zbierania niezbędnych informacji. Wskaźniki ESG dotykają faktycznych, materialnych zagrożeń dla organizacji w przyszłości. Dzięki analizom, w jaki sposób firma może być dotknięta przez zmiany klimatu, czy jej działalność jest w stanie zaadaptować się do gospodarki niskoemisyjnej, w jaki sposób jest uzależniona od surowców i energii oraz opracowaniu strategii i scenariuszy mitygujących te zagrożenia sprawia, że firma jest lepiej zabezpieczona na przyszłość. Podobnie w kwestiach społecznych. Aspekty związane z równością płci, wspieraniem różnorodności czy luką płacową, monitorowanie tych obszarów oraz strategiczne podejście do nich pozwala świadomie kształtować kulturę organizacyjną wspierającą pozyskiwanie talentów czy retencję pracowników.” Oczywiście nie każda organizacja będzie w stanie całkowicie dostosować się do wytycznych i dobrych praktyk ESG, lub będzie chciała to zrobić, ale nawet przyjrzenie się powyższym wskaźnikom umożliwi świadome zarządzanie ryzykiem wiążącym się z obszarami środowiskowymi, społecznymi i ładu korporacyjnego.

 

Źródło: Forbes