Rpbiznes.pl – Siła wiedzy w erze innowacji

Rpbiznes.pl – Siła wiedzy w erze innowacji

W świecie, gdzie zmiana jest jedyną stałą, a technologia rozwija się w zawrotnym tempie, klucz do sukcesu leży w nieustannym dążeniu do wiedzy. Beata Drzazga, założyciel wielu firm w Polsce i za granicą , twórca BetaMed SA, dzieli się swoją opinią na temat znaczenia nieustającego kształcenia w rozwijaniu przyszłości biznesu, technologii i społeczeństwa.

Pani Beato, w rozmowie z Capital24.tv podkreślała Pani znaczenie ciągłego pogłębiania wiedzy i dostosowania się do nowych technologii. Jak w Pani opinii, nieustający rozwój i doskonalenie kompetencji wpływa na sukces w biznesie?

Beata Drzazga: W dzisiejszym dynamicznym świecie, gdzie nowe technologie i zmiany stanowią codzienność, kluczową rolę odgrywa nieustanne doskonalenie i rozwijanie kompetencji. Dla przedsiębiorców i liderów biznesowych, otwartość na naukę i gotowość do rozwoju, nie są już tylko wartościami dodanymi, ale absolutną koniecznością. To, co wiedzieliśmy wczoraj, może okazać się przestarzałe jutro, dlatego ciągłe poszerzanie horyzontów i rozwijanie umiejętności jest fundamentem nie tylko do utrzymania konkurencyjności, ale także do innowacji i rozwoju. W moich firmach kładę nacisk na rozwój pracowników, świadoma tego, że ich kreatywność i kompetencje bezpośrednio przyczyniają się do wartości, jakie oferujemy naszym klientom.

Mówiąc o młodzieży i jej roli w przyszłości, jakie umiejętności uważa Pani za kluczowe w kontekście nowych technologii i zmieniającego się rynku pracy?

Beata Drzazga: Młodzież dzisiaj dorasta w zupełnie innym świecie niż my. Są to tzw. „digital natives”, którzy nie wyobrażają sobie życia bez dostępu do globalnej sieci i nowoczesnych technologii. W tym kontekście, kluczowe stają się nie tylko umiejętności techniczne, takie jak programowanie czy obsługa nowych narzędzi, ale również zdolności adaptacyjne, kreatywne myślenie i umiejętność pracy w dynamicznie rozwijającym się zespole. W moich firmach, kładę duży nacisk na interdyscyplinarne podejście, zachęcając młodych ludzi do zdobywania wiedzy z różnych dziedzin. Wierzę, że to właśnie połączenie różnorodnych umiejętności i perspektyw jest kluczem do innowacji.

Poruszyła Pani kwestię akceptacji odejścia pracowników, którzy rozwinęli nowe umiejętności. Jakie korzyści dla zarządzania zespołem przynosi to podejście?

Beata Drzazga: Otwartość na rozwój pracowników, nawet jeśli oznacza to ryzyko ich odejścia, jest oznaką dojrzałego lidera i zdrowej organizacji. Pokazuje, że firma ceni rozwój osobisty i profesjonalny, co z kolei przyciąga talent i buduje lojalność. Pracownicy, którzy czują, że ich rozwój jest wspierany, są bardziej zaangażowani, kreatywni i skłonni do innowacji. Nawet jeśli ostatecznie zdecydują się na odejście, często stają się ambasadorami marki na zewnątrz, co może przynieść nowe możliwości biznesowe i przyciągnąć kolejne talenty do organizacji.

Jakie są Pani przemyślenia na temat przyszłości edukacji i rozwoju w kontekście szybko zmieniającego się świata?

Beata Drzazga: Przyszłość edukacji, w mojej opinii, będzie jeszcze bardziej zintegrowana z technologią, co umożliwi dostosowanie tempa i stylu uczenia się do indywidualnych potrzeb uczących się. Edukacja online i hybrydowa stanie się normą, oferując dostęp do wiedzy bez ograniczeń geograficznych czy czasowych. Kluczowe będzie jednak zachowanie równowagi między technologią a humanistycznym wymiarem edukacji, który kształtuje krytyczne myślenie, empatię i umiejętności społeczne. Wierzę, że przyszłość należy do tych, którzy będą potrafili łączyć głęboką wiedzę techniczną z umiejętnościami miękkimi, adaptując się do ciągle zmieniającego się świata.

Źródło: rpbiznes.pl