Infor: Rola ludzi w budowaniu strategii biznesowej w erze cyfryzacji

Infor: Rola ludzi w budowaniu strategii biznesowej w erze cyfryzacji

Beata Drzazga– businesswoman, prelegentka i doradca biznesowy, poznała od podszewki rynek amerykański, czyli kolebkę światowej przedsiębiorczości. Zatrudnia ponad 3,2 tys. osób, prowadząc firmy na dwóch kontynentach. Opowiada o swoich amerykańskich doświadczeniach, a także o tym, jak pomaga i młodym, i doświadczonym przedsiębiorcom, którzy chcą wejść ze swoimi projektami na wyższy poziom oraz rewidować i analizować swoją obecność w biznesie.

Obecnie, klucz do sukcesu leży w rękach osób posiadających na tyle obszerną wiedzę, że są w stanie nie tylko obsługiwać oraz kreatywnie wykorzystywać skomplikowane technologie, ale i je rozwijać– podkreśla BEATA DRZAZGA –założyciel BetaMed S.A., przedsiębiorca oraz właściciel wielu firm w Polsce i za granicą.

 

Jakie kroki podjąć, aby zyskać przewagę konkurencyjną w technologicznie zaawansowanym świecie?

W dzisiejszych czasach napotykamy coraz większe wyzwania związane z osiągnięciem konkurencyjnej przewagi dzięki technologii. Technologia stała się powszechnie dostępna. Co więcej, jej koszty często są niskie lub wręcz darmowe. Jednakże, to, co jest ogólnodostępne dla wszystkich, nie może stanowić trwałego źródła przewagi konkurencyjnej. Aby osiągnąć długoterminową przewagę, musimy polegać na czynnikach unikalnych lub bardzo trudnych do skopiowania.Inwestycja w nowoczesną i wydajną technologię może zapewnić pewną przewagę nad konkurencją, jednak ta przewaga jest tylko tymczasowa. W końcu każdy może nabyć podobne urządzenia i zacząć korzystać z tych samych technologii. W rezultacie dochodzimy do pewnego paradoksu. W analogowym świecie końca XX wieku, sukces determinowany był głównie przez wydajność osiąganą dzięki technologii. Natomiast w cyfrowym świecie pierwszej połowy XXI wieku, kluczowe znaczenie zyskują wiedza i kreatywność ludzi. W obecnej rzeczywistości, aby wypracować sobie trwałą przewagę konkurencyjną, musimy skoncentrować się na innowacyjności, adaptacyjności i zdolności do tworzenia unikalnych rozwiązań. Technologia może być narzędziem wspierającym te cechy, ale sama w sobie nie jest wystarczająca. Kluczem do sukcesu jest wykorzystanie technologii jako platformy, na której opiera się ludzka wiedza i kreatywność. To właśnie te czynniki stanowią naszą najcenniejszą przewagę w dynamicznym i konkurencyjnym środowisku biznesowym.

Czy Pani zdaniem, większe znaczenie dla sukcesu firmy ma inwestowanie w ludzi niż inwestowanie w technologię?

Należy uwzględnić, że w najlepszym przypadku będziemy mieć dostęp do podobnej technologii jak nasi konkurenci, na co nie mamy bezpośredniego wpływu. Natomiast możemy zdecydować się na inwestycje w wybitnych pracowników, którzy będą zarządzać tą technologią. Polityka rekrutacyjna, szkolenia oraz tworzenie korporacyjnej kultury, sprzyjającej absorpcji innowacji, mają znaczący wpływ na jakość obsługi technologicznej. To jest szczególnie ważne dla naszych klientów, ponieważ dbamy o ich doświadczenia.W przeciwieństwie do technologii, ludzie nie podlegają standaryzacji. Niezależnie od tego, jakie próby normalizacji podejmują niektóre korporacje, ma to niewielkie znaczenie. Takie podejście zostało zakończone wraz z końcem XX wieku. Obecnie obserwujemy przeciwny trend. Pracodawcy coraz bardziej zdają sobie sprawę, że kreatywność jest owocem różnorodności, a zespoły są bardziej skuteczne w rozwiązywaniu problemów niż jednostki, nawet przy użyciu tak prostych technik jak burza mózgów.

Czy można więc stwierdzić, że przewaga konkurencyjna nie polega na samej technologii, lecz na wiedzy o technologii?

Obecnie kluczowym czynnikiem sukcesu dla organizacji są ludzie, którzy posiadają głęboką wiedzę, umiejętność obsługi, twórczego wykorzystania i rozwijania zaawansowanych technologii. W związku z tym, zarządzanie projektami stało się jedną z najważniejszych umiejętności współczesnych firm. Zadanie pisania kodu często jest powierzone krajom, gdzie można to zrobić w sposób bardziej kosztowo efektywny, podczas gdy w centralach globalnych korporacji zatrudnieni są specjaliści, którzy tłumaczą potrzeby organizacji na język technologii. Ten proces musi sprawnie funkcjonować, aby wykorzystanie technologii mogło przyczynić się do budowania przewagi konkurencyjnej.Jednak należy mieć świadomość, że tacy wysoko wykwalifikowani specjaliści nie są łatwo dostępni ani tanio zatrudniani. Są oni niezwykle cenni, trudni do zdobycia i łatwo ich stracić. Często wymaga to również umiejętności efektywnej współpracy z nimi. Dlatego umiejętności organizacji w strategicznym zarządzaniu kapitałem ludzkim stają się ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Wiedza i umiejętności tych ludzi są nieocenione, a ich pozyskiwanie, utrzymanie i efektywne wykorzystanie stanowi kluczowy element osiągnięcia sukcesu w dzisiejszym świecie biznesu.

Czy zatem można stwierdzić, że ludzie nadal mają większe znaczenie niż technologia? Jednocześnie jednak wiele przedsiębiorstw nadal działa w tradycyjnym świecie przed cyfrowym i cieszy się pewnymi korzyściami. Jakie są przyczyny tego zjawiska?

Technologia pełni kilka niezwykle istotnych funkcji. Przede wszystkim umożliwia automatyzację, co pozwala na wykonywanie różnorodnych zadań szybciej i taniej. Dodatkowo, technologia wspomaga procesy nauki, umożliwiając doskonalenie umiejętności i doskonalenie wykonywanych czynności. Ponadto, technologia stanowi wsparcie strategiczne dla organizacji, umożliwiając osiągnięcie przewagi konkurencyjnej. Z tego powodu nie można w żadnym przypadku zaniedbywać wykorzystania nowoczesnych technologii, zwłaszcza zważywszy na to, że konkurencja wcześniej czy później będzie z nich korzystać.W przypadku złożonych organizacji, wszelkie zmiany są trudne, ale wprowadzanie technologii cyfrowych jest szczególnie skomplikowane. Wymaga to przekształcenia całej struktury organizacyjnej i zmiany sposobu pracy. Aby cyfrowa transformacja zakończyła się sukcesem, niezbędne są cechy takie jak rozwijanie umiejętności i talentów pracowników, zwłaszcza w obszarze kompetencji cyfrowych, umiejętność oceny ryzyka, zdolność do pracy w zespołach oraz skoncentrowanie się na potrzebach klientów.Obecnie technologia cyfrowa stanowi podstawę sukcesu organizacji. W języku specjalistów zarządzania, umożliwia ona planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrolowanie. Wykorzystanie technologii jest niezbędne do pełnego uwolnienia potencjału pracowników i osiągnięcia optymalnych wyników.

Źródło: Infor