Puls Biznesu: Trendy wspierające biznes

Puls Biznesu: Trendy wspierające biznes

W dzisiejszych czasach, wraz z dynamicznym rozwojem technologii i zmieniającymi się oczekiwaniami pracowników, zarządzanie zespołami stanowi jedno z najważniejszych wyzwań dla biznesu. Tomasz Sańpruch z Capital24.tv rozmawiał z doświadczonymi liderami: Beatą Drzazgą, założycielką firmy BetaMed oraz Rafałem Hiszpańskim, CEO DAS TU Ochrony Prawnej SA (w likwidacji) o tym jakie wartości stały się istotne dla pracowników i co ich motywuje.

Pracownicy pragną czuć, że ich praca ma wpływ na społeczeństwo, środowisko czy dobro innych ludzi. Dla wielu bardzo istotne jest tworzenie równowagi między pracą a życiem prywatnym oraz możliwość rozwoju osobistego i zawodowego. Podejście liderów do zarządzania i oczekiwania pracowników również uległy zmianie w ostatnich latach. Szefowie muszą być bardziej otwarci na dialog i współpracę z zespołem, a także gotowi na delegowanie odpowiedzialności oraz umożliwienie pracownikom rozwijania własnych pomysłów i inicjatyw.

Beata Drzazga powiedziała: Tematyka współczesnych wyzwań i trendów w obszarze zarządzania jest niezwykle istotna i jestem przekonana, że w kontekście dynamicznego świata biznesu, w którym działamy, powinna być stale poruszana. Zmienia się świadomość naszej cywilizacji i dziś nie wystarczy już motywować pracowników bonusami i systemami motywacyjnymi. Brałam ostatnio udział w kampanii „Bliżej Siebie”, w której przeprowadzono badanie tego, jakie oczekiwania mają dziś pracownicy wobec swoich przełożonych. Badanie to potwierdziło moje obserwacje od dłuższego czasu – oczekiwania wobec miejsca pracy i dobrego przełożonego koncentrują się dziś na empatii, uważnym słuchaniu pracowników, budowaniu przyjaznej atmosfery (np. przez otoczenie biurowe, przywileje dla pracowników i ich godzin) i otwartości na rozmowy.

– Osobiście dużo mówię i piszę o empatii, dotyczy ona również środowiska pracy. W dzisiejszych czasach zarządzanie zespołem jest wyzwaniem samym w sobie. Przed nami stają liczne czynniki, które mają wpływ na efektywność pracy naszych pracowników i żadnego z nich nie należy lekceważyć, dlatego rola liderów ma kluczowe znaczenie w budowaniu efektywnych zespołów. Liderzy powinni pełnić funkcję inspiratorów i mentorów, umożliwiając pracownikom rozwój i samorealizację. Wspieranie wzrostu zawodowego i osobistego pracowników to nie tylko inwestycja w nich samych, ale także inwestycja w długoterminowy sukces organizacji. Warto również zauważyć, że oczekiwania pracowników uległy znaczącej zmianie w ostatnich latach, za sprawą młodszego pokolenia – Milenialsów czy Pokolenia Z – które dążą do większej równowagi między życiem prywatnym a zawodowym. W efekcie wszyscy pracownicy poszukują elastyczności czasowej, możliwości pracy zdalnej i innych form organizacji pracy, które umożliwią im osiągnięcie sukcesu zawodowego, jednocześnie dbając o ich dobrostan i jakość życia – mówiła Beata Drzazga.

Zarządzający powinni stawiać na budowanie relacji, motywowanie pracowników i dbanie o rozwój ich umiejętności. Rafał Hiszpański również, zgodził się, że ważna jest atmosfera i kultura organizacyjna, która zapewnia wsparcie, zaufanie i równość w miejscu pracy.

Druga debata skupiła się na trendach ekologicznych w biznesie. W rozmowie z Ritą Schultz z Capital24.tv udział wzięli: Beata Pawłowska, prezes The Untamed Europa Centralna oraz Piotr Ostaszewski, prezes Ekovoltis. W ostatnich latach rośnie zainteresowanie produktami i usługami o niskim wpływie na środowisko. Klienci coraz częściej zwracają uwagę na to, jakie konsekwencje dla planety mają ich wybory konsumenckie. W odpowiedzi na te oczekiwania, wiele firm włączyło się aktywnie we wdrażanie zrównoważonego rozwoju. Uczestnicy podkreślili, że współczesny konsument coraz częściej podejmuje decyzje zakupowe uwzględniające wartości ekologiczne i społeczne. Firmy, które odpowiednio dostosowują swoją ofertę do tych oczekiwań, mogą zyskać przewagę konkurencyjną. Co więcej inwestowanie w zrównoważony rozwój może przynieść korzyści finansowe, np. poprzez zmniejszenie kosztów operacyjnych dzięki oszczędnościom energii.

Beata Pawłowska zauważa, że świadomość społeczna i preferencje zakupowe konsumentów stale ewoluują. Klienci są coraz bardziej zaangażowani i coraz bardziej zainteresowani produktami i usługami, które mają pozytywny wpływ na środowisko.

O wpływie trendu na całą gospodarkę mówił Piotr Ostaszewski
– Trend ekologiczny w biznesie ma ogromne znaczenie dla globalnej gospodarki. Wpływa na wiele obszarów, od tworzenia miejsc pracy, poprzez stymulowanie innowacji, po przyciąganie inwestycji. Ekologiczne inicjatywy, takie jak produkcja energii odnawialnej, tworzenie zrównoważonych systemów transportu, czy wprowadzanie innowacji w zakresie gospodarki odpadami, tworzą nowe sektory gospodarki – podkreślał.
Inwestycje w technologie niskoemisyjne czy zeroemisyjne przyczyniają się do powstania nowych miejsc pracy, zarówno w sektorze technologicznym, jak i budownictwie, energetyce, a nawet rolnictwie. Innowacje w dziedzinie zrównoważonego biznesu często prowadzą do tworzenia produktów i usług, które są bardziej efektywne i zrównoważone, dając firmom przewagę konkurencyjną.
– Działania ekologiczne w biznesie przyczyniają się do tworzenia bardziej zrównoważonego modelu gospodarczego, który jest mniej zależny od zasobów naturalnych. To z kolei zwiększa odporność gospodarki na kryzysy, takie jak zmienność cen surowców czy skutki zmian klimatycznych. Trend ten ma również wpływ na politykę. Firmy dążące do zrównoważonego rozwoju często naciskają na rządy, aby te wprowadzały bardziej ambitne cele klimatyczne, co prowadzi do zwiększenia globalnych działań na rzecz ochrony środowiska – mówił prezes Ekovoltis.
– Podsumowując, trend działań ekologicznych w biznesie ma zdecydowany wpływ na kształtowanie globalnej gospodarki, wpływając na tworzenie nowych miejsc pracy, stymulowanie innowacji, przyciąganie inwestycji i tworzenie bardziej zrównoważonego modelu gospodarczego. Jest to droga, którą powinniśmy podążać, aby zapewnić trwały rozwój dla przyszłych pokoleń – mówił Piotr Ostaszewski.

Źródło: Puls Biznesu