Infor: Odwaga w biznesie warunkiem sukcesu

Infor: Odwaga w biznesie warunkiem sukcesu

Beata Drzazga – wizjoner, przedsiębiorca, doradca życiowy i biznesowy opowiada o tym jak zarządzać odwagą i ryzykiem w biznesie. Wyznaje, czy warto podejmować biznesowe decyzje na podstawie intuicji i wewnętrznego poczucia pewności czy coś ma lub nie ma sensu.

Skąd czerpać odwagę do podejmowania ryzyka biznesowego?

Czerpanie odwagi do podejmowania ryzyka biznesowego wymaga samoświadomości, planowania, uczenia się na błędach, motywacji i wsparcia ze strony innych osób. Każdy z tych elementów ma wpływ na to jak radzimy sobie z ryzykiem i ze stresem nieodłącznie z nim związanym. Nasza samoświadomość umiejętności, siły i słabości, pomaga nam ocenić, jakie ryzyko możemy podjąć, a którego raczej unikać. Kiedy czujemy się pewni siebie i wiemy, że dysponujemy potrzebnymi umiejętnościami i wiedzą, łatwiej jest podjąć ryzyko biznesowe. Przed podjęciem ryzyka biznesowego warto dokładnie przeanalizować naszą sytuację i opracować plan działania. Taki dobrze opracowany plan i strategia pomogą nam zminimalizować ryzyko niepowodzenia. Niestety niepowodzenia są nieuniknione w biznesie, ale ważne jest, aby uczyć się z nich, a nie zniechęcać się nimi. Analiza naszych błędów i podejmowanie kroków w celu ich uniknięcia w przyszłości pomaga zwiększyć poczucie pewności siebie. Oczywiście nie obejdzie się bez samomotywacji, albo wsparcia w motywacji od naszego otoczenia. Osiągnięcie sukcesu w biznesie może być silnym motywatorem do podejmowania ryzyka. Im więcej osiągamy, tym większa rośnie nasza pewność siebie i gotowość do podejmowania ryzyka. Natomiast wsparcie ze strony rodziny, przyjaciół lub partnerów biznesowych zwykle jest bezcenne, bo zwiększa poczucie pewności siebie i odwagi.

Czy zdarza się pani czuć lek i niepewność przed podejmowaniem ważnych decyzji biznesowych? Jak pani sobie z tym radzi?

W przeszłości zdarzało mi się czasem odczuwać lek lub niepewność przed podjęciem ważnej decyzji biznesowej. Jednakże, jako osoba zajmująca od dawna tylko wysokie stanowiska w biznesie, miewałam do czynienia bardzo często z różnymi wyzwaniami i decyzjami, które wymagały od mnie odwagi i pewności siebie. W takich przypadkach, zwykle korzystałam ze swojego doświadczenia i umiejętności analizowania sytuacji i podjęcia właściwych decyzji.

Jakie były pani najważniejsze decyzje biznesowe, z których jest pani dziś najbardziej dumna?

Mogę podać kilka ważnych przykładów decyzji biznesowych mojej pierwszej firmy, które przyczyniły się do sukcesu firmy jaką dziś jest BetaMed SA. Wdrożenie innowacyjnych technologii medycznych, pozwoliły na opracowanie i produkcję nowych, skutecznych i innowacyjnych produktów zapewniających lepsze świadczenia medyczne naszym pacjentom. Kolejne ważne decyzje to np. takie by inwestować w rozwój pracowników, zapewniając im szkolenia nowych umiejętności. Pozwoliły one podnieść ich kompetencje i kwalifikacje. Wszelkie decyzje dotyczące strategii i rozwoju firmy, które przyczyniły się do wzrostu zysków i umocnienia pozycji firmy na rynku były również niezbędne i wreszcie decyzja o ekspansji na rynek USA. Wszystkie one doprowadziły do rozpoznawalności marki. Podobne decyzje podejmuje w każdej prowadzonej przez siebie działalności biznesowej.

Czy miała pani jakieś porażki biznesowe, które coś pani jednak dały? Jak sobie z nimi pani poradziła i co zrobiła, aby nauczyć się z tych doświadczeń?

Jako założycielka tak wielkiego przedsięwzięcia jak firma BetaMed miałam do czynienia z różnymi, trudnymi sytuacjami, które wymagały odwagi i determinacji, aby się z nimi zmierzyć. Niektóre z nich dotyczyły decyzji biznesowych, takich jak wprowadzenie nowych produktów na rynek, ekspansji na rynek USA czy negocjacji z trudnymi kontrahentami.

W każdej sytuacji, korzystałam ze swojego doświadczenia. Podejmowałam już najróżniejsze decyzje, dotyczące restrukturyzacji firmy lub zmiany strategii biznesowej, co pozwoliło mi na przetrwanie trudnych sytuacji i ponowne osiągnięcie sukcesu. W każdym przypadku, radzenie sobie z porażkami jest nieodłącznym elementem prowadzenia biznesu i może prowadzić do dalszego rozwoju i wzrostu firmy, ale również umacnia nas jako przedsiębiorców, bo uczy na błędach. Nauka na własnych błędach jest bezcenna. Dlatego nie należy się bać popełniania błędów. Niestety rzadko kiedy uczymy się na sukcesach. To błędy nas rozwijają, należy tylko się im przyglądać i wyciągać wnioski.

Czy zawsze podejmuje pani decyzje biznesowe samodzielnie, czy też korzysta z pomocy innych ludzi?

Jeśli chodzi o podejmowanie decyzji biznesowych, to jest to proces, który zwykle wymaga konsultacji z innymi ludźmi. Jak większość przedsiębiorców, korzystam z punktu widzenia innych osób – takich jak mentorzy, doradcy biznesowi, a nawet pracownicy i partnerzy biznesowi. Pomaga mi to uzyskać różne perspektywy i porady, które mogą pomóc w podjęciu właściwej decyzji. To czy podejmuje ją samodzielnie, czy z pomocą innych, zależy od wielu czynników, takich jak poziom doświadczenia tej osoby, moje zasoby finansowe a także rodzaj decyzji, którą mam podjąć. Korzystanie z doświadczenia innych osób, może być bardzo pomocne przy podejmowaniu tych bardzo ważnych. W ten sposób uzyskujemy różne perspektywy i pomysły, które można wziąć pod uwagę. Ostatecznie jednak, to przedsiębiorca musi postanowić, która opcja najlepiej pasuje do jego wizji i celów biznesowych.

Jakie kroki podejmuje pani, aby zmniejszyć ryzyko decyzji biznesowych? Czy opracowuje pani jakieś plany awaryjne na wypadek niepowodzenia?

Jestem zdania, że opracowanie takich kroków i planów awaryjnych pozwala przedsiębiorcom zmniejszyć ryzyko podejmowanych decyzji biznesowych i szybko reagować na zmieniające się okoliczności. Dokładne zbadanie rynku i analiza danych, aby zrozumieć swoją konkurencję, trendy rynkowe i potrzeby klientów, pomaga podjąć bardziej przemyślane i racjonalne wybory biznesowe. Tworząc zespoły, które składają się z ekspertów różnych dziedzin, mogących dostarczyć różne perspektywy i pomysły. Wyznaczanie celów i strategii pozwala na skoncentrowanie się na kluczowych obszarach i uniknięcie rozproszenia się. Opracowanie planu awaryjnego jest bardzo istotne. Warto zawsze być przygotowanym na nieprzewidziane okoliczności. To pozwala na szybką reakcję na problemy i minimalizowanie strat. Pomaga w tym ocena ryzyka, analiza jakie zagrożenia mogą pojawić się w biznesie. Taka identyfikacja zagrożeń pozwala na przygotowanie się na możliwe scenariusze i opracowanie strategii minimalizujących ryzyko. Zawsze powinniśmy być elastyczni i gotowi na zmiany. Ja stale poszukuję różnych opcji, monitoruję też wyniki moich biznesów i na ich podstawie podejmuję decyzje.

Czy uważa pani, że istnieją pewne decyzje biznesowe, które są po prostu zbyt ryzykowne? Jakie są pani granice ryzyka?

Granice ryzyka różnią się w zależności od wielu czynników, takich jak branża, wielkość przedsiębiorstwa, cel, strategia, zasoby i wiele innych. Decyzje biznesowe mogą być bardziej ryzykowne lub mniej ryzykowne, w zależności od skali przedsięwzięcia i zakresu konsekwencji. Istnieją jednak takie, które mogą zagrozić całemu przedsięwzięciu i zniszczyć biznes. Przykładem może być podejmowanie działań bez wystarczającej wiedzy i analizy, przekroczenie granic prawa lub etyki, nieodpowiedne zarządzanie finansami, itp. Ostatecznie granice te są uzależnione od celów i strategii przedsiębiorstwa oraz dostępnych zasobów. Przedsiębiorcy muszą dokładnie oceniać ryzyko i na podstawie danych i analiz zdecydować co robić. W przypadku podejmowania bardziej ryzykownych decyzji, warto rozważyć poszukiwanie pomocy ekspertów lub konsultantów, którzy mogą dostarczyć dodatkowych perspektyw i pomysłów, a także pomóc w opracowaniu planów awaryjnych i minimalizacji ryzyka.

Jakie rady ma pani dla innych osób, które boją się ryzykownych decyzji biznesowych?

Podejmowanie ryzykownych decyzji biznesowych wymaga dokładnej analizy, elastyczności, kreatywności, zaufania do siebie i zaangażowania. Ważne jest również, aby rozwijać swoje umiejętności zarządzania ryzykiem, aby być przygotowanym na wszelkie sytuacje i wyzwania. Zwykle radzę: dokładnie oceniaj ryzyko przed podjęciem decyzji i dokładnie oceń wszystkie tego możliwe konsekwencje. Warto zbierać dane, robić badania rynku, analizować trendy i zasięgać porad ekspertów, aby podejmować decyzje na podstawie solidnych podstaw. Namawiam też by być przygotowanym na porażkę, bo niepowodzenie może się zdarzyć. Warto zawsze mieć w planie awaryjnym opcję dla najgorszego scenariusza i dokładnie rozważyć, jakie będą konsekwencje porażki. Zachęcam, by czasami zmienić swoje podejście lub strategię, aby dostosować się do zmieniających się okoliczności. Elastyczność na zmiany, umiejętność reagowani na sytuacje i podejmowania odpowiednich decyzji.

Wymienianie się pomysłami z innymi jest równie ważne jak zasięganie opinii innych ludzi. Uzyskujemy dzięki temu dodatkowe perspektywy. Dlatego dobrze jest znaleźć mentora, który ma doświadczenie w branży i który może pomóc w podejmowaniu decyzji. I już na sam koniec wspomnę – zaufaj swoim instynktom – w końcu, decyzje biznesowe są często podejmowane na podstawie intuicji i wewnętrznego poczucia pewności, że coś ma sens lub nie. Ważne jest, aby zaufać swojej energii i podejmować decyzje, które są zgodne z wizją i misją przedsiębiorstwa.

Źródło: Infor