Infor: O pewności siebie w biznesie

Infor: O pewności siebie w biznesie

Beata Drzazga- businesswoman, prelegentka i doradca biznesowy, poznała od podszewki rynek amerykański, czyli kolebkę światowej przedsiębiorczości. Zatrudnia ponad 3,2 tys. osób, prowadząc firmy na dwóch kontynentach. Opowiada o swoich amerykańskich doświadczeniach, a także o tym, jak pomaga i młodym, i doświadczonym przedsiębiorcom, którzy chcą wejść ze swoimi projektami na wyższy poziom oraz rewidować i analizować swoją obecność w biznesie.

O znaczeniu odwagi i pewności siebie w biznesie z perspektywy kobiety sukcesu, przedsiębiorcy i wizjonera – Beaty Drzazgi.
Jak zdefiniowałaby pani pewność siebie i jakie ma ta cecha znaczenie dla biznesu?

Należy tutaj skoncentrować się na kilku aspektach, takich jak ocena własnej wartości, wiedzy, kompetencji oraz możliwości. Czy jesteśmy w stanie świadomie określić nasze mocne i słabe strony oraz czy czujemy się dobrze w swojej skórze? Wszystko to jest niezwykle istotne, ponieważ właściwa ocena naszych możliwości umożliwia stawianie realnych celów. Jeśli jednak nie potrafimy właściwie oszacować własnego potencjału, istnieje ryzyko postawienia przed sobą celu, którego nie będziemy w stanie osiągnąć lub też zrezygnowania z projektów, które mogłyby zakończyć się sukcesem. Ten problem dotyczy zarówno osób o niskiej samoocenie, jak i osób zbyt pewnych siebie.
W obu przypadkach osiąganie celów będzie bardzo trudne, a w konsekwencji, osoby zbyt pewne siebie mogą nawet popaść w zbyt niską samoocenę. To, o czym rozmawiamy, jest niezwykle istotne, ponieważ biznes można określić jako sztukę osiągania celów, a jeśli nie jesteśmy w stanie określić właściwego celu, to przegrywamy już na starcie. Realizacja pozbawionych potencjału projektów prowadzi tylko do marnotrawienia czasu i zasobów.

Co wpływa na poziom pewności siebie?

Wiele czynników – od uwarunkowań charakterologicznych, poprzez wychowanie, po życiowe doświadczenia. Upraszczając, w biznesie, w większości przypadków poziom pewności siebie jest uzależniony od wiedzy, doświadczenia i kompetencji. Zazwyczaj osoby niedoświadczone w biznesie odczuwają niepewność i jest to naturalne, ale prawdziwy problem pojawia się wtedy, gdy to osoby, które świetnie sobie radzą z zadaniami, odczuwają taki brak pewności siebie. Przyczyn tego może być wiele – od relacji rodzinnych czy szkolnych, aż po wpływ biurokratycznych procedur instytucji, w których źle widziane są takie cechy jak kreatywność, czy odwaga kwestionowania obowiązującego porządku. Pewność siebie jest istotna również ze względu na fakt, że samodzielność jest jedną z najważniejszych cech, jakie powinna posiadać osoba dążąca do osiągnięcia sukcesu. Samodzielność jest kluczowa zarówno w dużych korporacjach, jak i w niewielkich prywatnych biznesach. Jednakże, by być niezależnym, ważne jest posiadanie pewności siebie. W przypadku stanowisk kierowniczych, samodzielność jest silnie powiązana z umiejętnością osiągania wyznaczonych celów. Osoba samodzielna przejawia inicjatywę, potrafi mobilizować innych, ale również samą siebie. Jak już wcześniej zaznaczyłam, osiąganie zamierzeń jest kluczowe dla funkcjonowania organizacji – właśnie w tym celu one istnieją.

Jakie jest powiązanie między pewnością siebie a odwagą?

Odwaga, w uproszczeniu, to cecha, która sprawia, że zamiast uciekać, podejmujemy walkę z trudnościami. Dzięki odwadze nie rezygnujemy z dążenia do wyznaczonych celów i walczymy o ich osiągnięcie mimo przeszkód. Pewność siebie i odwaga stanowią nierozerwalną więź – pewność siebie może być postrzegana jako fundament odwagi, podobnie jak jest ona nieodzowna dla samodzielności. W kontekście powyższego, warto porozmawiać również o samoakceptacji. Pewność siebie jest jednym z czynników, które wpływają na poziom samoakceptacji. Dzięki samoakceptacji, akceptujemy swoje wady i słabe strony, a także rozumiemy przyczyny naszych niepowodzeń. Potrafimy konstruktywnie reagować na krytykę i z niepowodzeń wyciągać właściwe wnioski. Te cechy ułatwiają nam osiąganie celów biznesowych, ponieważ skupiamy się na rozwiązaniu problemów, a nie na emocjonalnych dyskusjach.

Jakie kroki podjąć, gdy uświadomimy sobie, że mamy trudności z pewnością siebie?

Aby poprawić swoją pewność siebie, należy przede wszystkim zdobywać wiedzę
i doświadczenie. To naturalna konsekwencja ich posiadania. Jeśli te kroki nie wystarczą, warto zastanowić się nad źródłami problemów. Osoby z brakiem pewności siebie często nazbyt mocno polegają na ocenach innych, co może prowadzić do niewłaściwej samooceny. Warto budować zaufanie do własnej oceny sytuacji, co jest łatwiejsze wraz z większym doświadczeniem w biznesie. Przywiązanie zbyt dużego znaczenia do ocen innych może prowadzić do niewłaściwej samooceny, niezależnie od tego, czy są one pozytywne czy negatywne. W przypadku zbyt częstej krytyki, unikamy podejmowania działań, a zbyt częsta pochwała może uniemożliwić zrozumienie przyczyn naszych porażek. Poleganie na własnej ocenie sytuacji pozwala na skrócenie procesu podejmowania decyzji i zwiększenie pewności, że podejmowane działania są w naszym interesie. Inni ludzie nie zawsze będą zainteresowani ocenianiem naszych działań w sposób obiektywny. Ważne jest również, aby samodzielna ocena naszych działań była oparta na obiektywnych parametrach, takich jak liczba pozyskanych klientów czy procent realizacji celów sprzedażowych. Jest to ważne, bo emocje mogą skłaniać nas do podejmowania decyzji, które nie są najlepsze dla naszej firmy.

 

Źródło: Infor