Manager Report: Siła grupy

Manager Report: Siła grupy

„Warto doceniać zespoły, ponieważ są bardziej twórcze i efektywne niż pojedyncze jednostki” – mówi Beata Drzazga – wizjoner, przedsiębiorca i mentor biznesowy.

Dlaczego preferujemy pracę w zespołach, zamiast indywidualnej?

Beata Drzazga: Pracujemy w zespołach z uwagi na szereg korzyści, które wynikają z współpracy, w porównaniu do pracy indywidualnej. Współpraca nie tylko przyczynia się do większej produktywności, ale ma również wiele innych wymiarów. Działając w zespole, jesteśmy bardziej skłonni do podejmowania ryzyka, wprowadzania innowacji, szybszego rozwoju poprzez wzajemne uczenie się oraz doświadczamy większej satysfakcji z pracy i mniejszego stresu. Kombinacja wiedzy i umiejętności członków zespołu daje przewagę, dzięki czemu zespoły skuteczniej rozwiązują problemy, szybciej opracowują odpowiednie rozwiązania i lepiej potrafią uniknąć błędów. Pracownicy działający w zespołach zazwyczaj odczuwają większą pewność siebie, oczywiście przy założeniu, że wzajemnie się szanują i mają świadomość wspólnego celu. Ważna jest również burza mózgów – wspólne omawianie istotnych tematów jest kluczowe, ponieważ przedsiębiorstwo stanowi jeden organizm. Nawet jeśli ostateczną decyzję musi podjąć właściciel firmy samodzielnie i ponosi za nią odpowiedzialność, warto wcześniej omówić problem z innymi współpracownikami.

Jakie są kluczowe elementy konieczne do osiągnięcia przewagi na dzisiejszych rynkach: kreatywność, skuteczność, jakość i zdolność do szybkiego uczenia się?

Beata Drzazga: Zespoły bez wątpienia są bardziej kreatywne niż jednostki. Każdy członek zespołu wnosi swoje unikalne cechy, takie jak doświadczenie, wykształcenie, wiedza, umiejętności czy zainteresowania. To prowadzi do różnorodnych perspektyw i podejść do rozwiązywania problemów. Przydzielenie projektów do poszczególnych członków zespołu jest również formą wspólnej pracy, która może przynieść doskonałe rezultaty. Arbitralne podejmowanie decyzji może ograniczać wykorzystanie pełnego potencjału pracowników. Ważnym aspektem jest także zaangażowanie zespołów w podejmowanie strategicznych decyzji. W prowadzeniu firmy istotne jest być na bieżąco z trendami i oferować unikalną wartość. Dyskusja nad „za” i „przeciw” pozwala uniknąć błędów, na przykład przy podejmowaniu decyzji dotyczących inwestycji w aktywa trwałe.

Jednak to wszystko nie jest takie proste. W kontekście pracy zespołowej, konflikty mogą się pojawiać, a różni członkowie mają swoje indywidualne cele, często odmienne zarówno z celami organizacji, jak i między sobą nawzajem.

Beata Drzazga: Rzeczywiście, napotykamy na te trudności. Niestety, wielu menedżerów nie radzi sobie skutecznie z takimi sytuacjami. Ważne jest, aby poważnie traktować pracowników. Jeśli mają swoje własne cele, należy z nimi rozmawiać i wspierać ich w rozwoju. W większości korporacji rozmowy na temat celów pracowników są formalnym procesem. Kiedyś myślałam, że prowadzenie firmy będzie wymagało głównie poświęcenia czasu na sprawy operacyjne. Jednak okazuje się, że znaczna część czasu musi być poświęcona rozwiązywaniu problemów pracowników. Przede wszystkim, nie należy tolerować zachowań agresywnych i mobbingu. Jest to kolejny cel, który łatwiej osiągnąć, gdy pracownicy pracują w zespołach, które są dobrze dopasowane pod względem charakterów.

Poza konfliktami, jakie inne czynniki mogą zakłócać sytuację w zespole? Czy nieudane projekty i nadmierna ilość sprawozdawczości są również problematycznymi kwestiami?

Beata Drzazga: Aby uniknąć takich problemów, ważne jest odpowiednie zarządzanie pracą zespołu. Głównym zadaniem menedżera jest zapewnienie pracownikom możliwości skoncentrowania się na kluczowych zadaniach. Pracownicy, zwłaszcza ci, którzy wcześniej pracowali w korporacjach, są przyzwyczajeni do komunikacji za pomocą e-maili. Jednak powinniśmy zwracać większą uwagę na spotkania twarzą w twarz. Pracownicy powinni znać się nawzajem. Wiadomości e-mail mogą być źle interpretowane, a pisemne teksty nie zawsze oddają emocje, co może prowadzić do niepotrzebnych konfliktów. Komunikacja e-mailowa także obniża efektywność. Czasami czekamy tygodniami na odpowiedź na e-mail, zamiast natychmiast załatwić sprawę podczas krótkiej rozmowy. E-maile są dobrym narzędziem do inicjowania działań lub ich zakończenia, ale podczas trwania projektu pracownicy powinni kontaktować się bezpośrednio. Wspólne rozwiązywanie problemów przynosi pozytywną energię, z której cała organizacja może skorzystać. Dlatego bezpośrednie spotkania i praca zespołowa nie tylko pomagają rozwiązywać problemy i konflikty, ale także inspirują. Ważne są również spotkania integracyjne, które pomagają rozładować stres, integrować ludzi i rozwiązywać konflikty.

Jak BetaMed S.A. udaje się z powodzeniem inwestować w swoich pracowników, w przeciwieństwie do wielu firm, które starają się minimalizować liczbę zatrudnionych?

Beata Drzazga: W przypadku BetaMed S.A. stawiamy na zatrudnianie pracowników z pasją i pozytywną energią. Osobiście przeprowadzam rozmowy kwalifikacyjne, aby zauważyć tę energię już na wstępie. Ważne jest, aby pracownicy czuli, że są istotną częścią organizacji i mają możliwość kontaktu ze mną, gdy jest to potrzebne. W naszych firmach zdajemy sobie sprawę, że musimy oferować naszym pracownikom więcej niż inni pracodawcy, aby przyciągnąć i zatrzymać najlepszych. Dlatego w BetaMed S.A. pracownicy mają wolny dzień w urodziny, w którym mogą świętować, a ja wypłacę im wynagradzanie. Dodatkowo, wprowadziłam skrócony czas pracy o dwie godziny w piątki. Uważam, że pracownicy nie są niewolnikami, ale współtworzą firmę. Dlatego musimy zawsze myśleć, co możemy zrobić dla nich, aby byli oddani i lojalni. Zauważam również, że coraz więcej firm zaczyna działać w podobny sposób. Oczywiście, istnieje potrzeba znalezienia równowagi między empatią a wymaganiami. Musimy być konkretni, wyznaczać jasne cele i kontrolować postępy. Jednak pracownicy nie powinni czuć się zastraszani. Błądzący menedżerowie, którzy starają się być twardzi, silni i nieugięci, popełniają błąd. Każdy menedżer może się mylić, dlatego warto mieć wokół siebie ludzi mądrzejszych i o odmiennych poglądach.

Beata Drzazga, wybitny przedsiebiorca ,filantrop, źródło inspiracji oraz mentor w świecie biznesu. Jest ona czołową prelegentką zarówno na polskich, jak i międzynarodowych konferencjach z obszaru medycyny, zarządzania oraz ekonomii. Jej imponujące osiągnięcia zostały docenione ponad 270 prestiżowymi nagrodami i wyróżnieniami, które zdobyła nie tylko w kraju, ale także na międzynarodowej scenie.

Źródło: Manager Report