Manager Report: Ludzie- kluczowy czynnik sukcesu w cyfrowym świecie biznesu

Manager Report: Ludzie- kluczowy czynnik sukcesu w cyfrowym świecie biznesu

W dzisiejszych czasach kluczowym czynnikiem sukcesu są ludzie posiadający szeroką wiedzę, umiejętność obsługi i kreatywne wykorzystanie zaawansowanych technologii – mówi Beata Drzazga, przedsiębiorca, założyciel największej firmy medycznej w Polsce BetaMed S.A. oraz właściciel Drzazga Clinic, Dono da Scheggia, BetaNest Electronics i BetaInvest LLC.

W dzisiejszym świecie, gdzie technologia jest powszechnie dostępna, jak budować trwałą przewagę konkurencyjną?

W dzisiejszym świecie, gdzie technologia jest powszechnie dostępna, budowanie trwałej przewagi konkurencyjnej staje się coraz trudniejsze. Powszechna dostępność technologii sprawia, że staje się ona standardem. Aby osiągnąć trwałą przewagę, konieczne jest poszukiwanie czynników o unikalnym charakterze lub trudnych do skopiowania. Chociaż inwestycje w nowoczesną i efektywną technologię mogą zapewnić przewagę w pewnym zakresie, trzeba pamiętać, że wiele firm ma dostęp do tych samych narzędzi i rozwiązań.

W rezultacie, paradoks polega na tym, że w erze cyfrowej sukces zależy coraz bardziej od wiedzy i kreatywności ludzi, niż od samej technologii. W przeszłości, w analogowym świecie, wydajność osiągana dzięki technologii była kluczem do sukcesu. Jednak w dzisiejszych czasach, to wiedza i kreatywność stają się kluczowymi czynnikami, które mogą zapewnić długotrwałą przewagę konkurencyjną.

Czy według Pani inwestycja w ludzi jest kluczowa dla sukcesu firmy, bardziej niż inwestycja w technologię?

W obliczu tego, że technologia może być dostępna dla wielu firm, trzeba pamiętać, że to ludzie są prawdziwym kluczem do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Możemy mieć te same narzędzia technologiczne, ale to w jaki sposób nasi pracownicy je wykorzystują i rozwijają, stanowi różnicę. Nasz wpływ na ludzi, poprzez rekrutację, szkolenia i budowanie korporacyjnej kultury, może przynieść korzyści nie do podrobienia. Co więcej, dbanie o odczucia naszych klientów jest równie ważne. W przeciwieństwie do technologii, nie możemy ustandaryzować ludzi. Próby takiego podejścia zanikły wraz z końcem XX wieku. Pracodawcy coraz bardziej zdają sobie sprawę, że kreatywność wynika z różnorodności, a zespoły często skuteczniej rozwiązują problemy niż jednostki, nawet za pomocą prostych technik, takich jak burza mózgów.

Czy można powiedzieć, że przewaga konkurencyjna opiera się bardziej na wiedzy o technologii niż na samej technologii?

W dzisiejszych czasach kluczem do sukcesu są ludzie posiadający szeroką wiedzę, umiejący efektywnie korzystać z zaawansowanych technologii. Właśnie dlatego zarządzanie projektami stało się jedną z najważniejszych umiejętności dla nowoczesnych organizacji. Pisanie kodu jest zlecane do krajów, w których można to zrobić tanio, natomiast w centralach światowych korporacji zatrudnieni są specjaliści od tłumaczenia potrzeb organizacji na język technologii. To właśnie taki proces pozwala budować przewagę konkurencyjną dzięki wykorzystaniu technologii. Jednak należy zrozumieć, że tego rodzaju kompetencje nie są tanie. Ci ludzie są niezwykle cenni, trudni do zdobycia i łatwo ich stracić, a czasem współpraca z nimi może być wymagająca. Dlatego umiejętność dbania o pracowników stała się ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej.

Wciąż jesteśmy świadkami faktu, że to ludzie odgrywają kluczową rolę w biznesie, a nie technologia. Niezależnie od postępu cyfrowego, wiele przedsiębiorstw nadal odnosi sukcesy, choć pozostają w tzw. „świecie przed-cyfrowym” i z jakiegoś powodu jest im tak dobrze.

Wykorzystanie nowoczesnych technologii pełni wiele niezwykle istotnych funkcji. Automatyzacja umożliwia szybsze i bardziej efektywne wykonywanie różnorodnych zadań, wspiera procesy uczenia się, co przekłada się na lepsze osiągnięcia, oraz sprzyja realizacji strategii organizacji, pozwalając osiągnąć przewagę konkurencyjną. Z tego powodu nie możemy zrezygnować z wykorzystania nowoczesnych technologii, ponieważ konkurencja z pewnością z nich skorzysta.

Implementacja technologii cyfrowych w złożonej strukturze organizacyjnej wiąże się z trudnościami, wymaga zmiany sposobu pracy na wszystkich poziomach. Aby transformacja cyfrowa odniosła sukces, niezbędne są cechy takie jak ciągły rozwój kompetencji pracowników, szczególnie w zakresie umiejętności cyfrowych, umiejętność oceny ryzyka, zdolność do efektywnej pracy zespołowej oraz skoncentrowanie się na potrzebach klientów. Współcześnie, technologia cyfrowa stanowi fundament sukcesu organizacji. W języku zarządzania, ułatwia procesy planowania, organizacji, motywowania i kontroli. To właśnie dzięki wykorzystaniu technologii w pełni uwalniamy potencjał naszych pracowników.

Źródło: Manager Report