Capital24.tv: Kluczowe w czasach transformacji

Capital24.tv: Kluczowe w czasach transformacji

Debaty zorganizowane przez redakcję Capital24.tv na temat zarządzania w erze cyfrowej przyniosły wiele cennych uwag i refleksji dotyczących kluczowych wyzwań, przed którymi stają organizacje.

Beata Drzazga, założycielka BetaMed SA, podkreśliła, że transformacja cyfrowa jest nieodzowna i stanowi kluczowy element przewagi konkurencyjnej. Jednakże należy pamiętać, że za tą transformacją stoją ludzie, a kultura organizacyjna i różnice pokoleniowe mają istotne znaczenie. Wdrażanie nowych technologii wymaga elastycznego dostosowania struktur i procesów, a także odpowiedniego przeszkolenia personelu.

„Żyjemy w erze cyfrowej. Cyfrowa transformacja integruje technologie w tak wielu obszarach, że dokonanie znaczących zmian w sposobie działania organizacji nie jest wyborem, a wymogiem. To inwestycja, która zapewnia naturalną przewagę konkurencyjną nad firmami, dla których sztuczna inteligencja czy Internet rzeczy (IoT) pozostają terminami futurystycznymi. To zgubne myślenie może wiele kosztować takie firmy. Dlatego warto skupić się na poszukiwaniu przestrzeni, gdzie nowe technologie mogą znaleźć zastosowanie i wpływać na rozwój firmy. Warto też dostrzegać ludzką twarz owej transformacji, której są ludzie. Mamy bowiem do czynienia ze zmianą kulturową i różnicami pokoleniowymi w

ramach tej samej organizacji a nawet tych samych zespołów. Wdrażanie nowych technologii wymaga przedefiniowania podejścia do całej kultury organizacyjnej. Firmy powinny być przygotowane na elastyczne dostosowanie swoich struktur i procesów i oczywiście na przeszkolenie załogi w zakresie korzystania z nowych systemów. Rosnąca stale liczba urządzeń mobilnych, chmura obliczeniowa i rozwój IT powodują, że przedsiębiorca musi podejść do kwestii ochrony danych w sposób holistyczny, umiejętnie korzystać, odpowiednio je przetwarzać i wyciągać z nich wnioski. To zwiększa szanse na dynamiczny rozwój biznesu, nakładając jednak szereg wyzwań, przed którymi stają nowoczesne organizacje”, mówiła Beata Drzazga.

W kolejnej debacie Robert Paszkiewicz, szef regionu CEE w OVHcloud, wskazał na wyzwania, z jakimi będą się borykać firmy w najbliższych latach. Optymalizacja kosztów, implementacja przepisów związanych z ESG oraz dotarcie do nowego pokolenia świadomych i cenowo wrażliwych konsumentów zostały wymienione jako kluczowe obszary, na które należy zwrócić uwagę. „Bieżący rok analitycy McKinsey trafnie określili czasem prób i testów. To stwierdzenie celnie odzwierciedla powolne wychodzenie na prostą po rynkowych zawirowaniach związanych m.in. z postcovidową rzeczywistością, którą zatrzęsła wojna w Ukrainie, galopująca inflacja, szybujące podwyżki prądu, wreszcie zaburzone łańcuchy dostaw i deficyt komponentów. Stąd w najbliższym czasie typowałbym, że firmy czeka optymalizacja kosztów (kontynuacja lub dopiero jej początek). Optymalizacja, którą w OVHcloud rozumiemy jako inwestycję i w czym świetnie wspierają biznes nowe technologie. Biznes czeka także implementacja dyrektywy związanej z przepisami ESG, a także konsekwentne wdrażanie długofalowej strategii docierania do nowego pokolenia konsumentów – świadomych, krytycznych i wrażliwych na cenę.” podkreślił Robert Paszkiewicz

Tak więc w obliczu tych wyzwań, ważne jest, aby organizacje miały jasną wizję i strategię dotyczącą transformacji cyfrowej, inwestowały w rozwój umiejętności cyfrowych pracowników oraz tworzyły kulturę otwartości i innowacyjności. Dodatkowo, generowanie oszczędności poprzez usługi wspierające funkcjonowanie biznesu, takie jak automatyzacja, outsourcing i negocjacje korzystnych umów, może przyczynić się do zwiększenia efektywności operacyjnej.

Z kolei Paweł Chmielewski, dyrektor Działu Ubezpieczeń Majątkowych w Willis Towers Watson Polska, podkreślił znaczenie analityki w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących zarządzania ryzykiem i ubezpieczeniami: „WTW jako wiodący broker ubezpieczeniowy wierzy, że analityka ma kluczowe znaczenie dla podejmowania świadomych i właściwych decyzji w zakresie zarządzania ryzykiem, w tym ubezpieczeń. Oprócz oczekiwanych i tradycyjnych problemów, z jakimi spotyka się organizacja, staje ona również w obliczu problemów unikalnych, które wymagają wysoce zindywidualizowanych rozwiązań. Dostrzegamy duże korzyści w dostarczaniu kadrze zarządzającej informacji, które pozwalają na podejmowanie świadomych decyzji. Jaki poziom limitu należy wybrać? Jaką część ryzyka można zatrzymać? Które ryzyka są krytyczne dla organizacji? Jak wydatki na ubezpieczenia przekładają się na bilans spółki? Do odpowiedzi na te pytania mogą służyć nasze narzędzia analityczne m.in.: Property Quantified, D&O Quantified, Climate Quanytified czy Cyber Quantified. Rozległe doświadczenie analityczne łączymy z odpowiednią wiedzą fachową. Analizujemy programy ubezpieczeniowe klientów i określamy obszary, w których niezbędna byłaby poprawa. Mamy sprawdzone podejście, jeżeli chodzi o definiowanie, modelowanie i wycenianie alternatywnych form transferu ryzyka. Sprawą najważniejszą jest, aby dogłębna analiza stanowiła jedną z głównych faz zarówno cyklu zarządzania ryzykiem, jak i cyklu zakupu ubezpieczenia. Dzięki temu klienci będą mieli pewność, że posiadają najbardziej dopasowany do ich potrzeb program ubezpieczeniowy i że skorzystali z usług ubezpieczycieli w sposób efektywny.”

Wszystkie te elementy stanowią klucz do sukcesu organizacji w erze cyfrowej, gdzie umiejętne zarządzanie zmianą i dostosowanie się do nowych technologii są niezbędne dla utrzymania konkurencyjności na rynku. Więcej w debatach dostępnych na stronach Capital24tv.pl

O trendach w zarządzaniu z Ritą Schultz rozmawiały: Beata Drzazga, założycielka BetaMed SA oraz Alex Kazimierski, Executive Director Morgan Philips Group. O trendach w zarządzaniu – YouTube

O generowaniu oszczędności w firmach z Tomaszem Sańpruchem rozmawiali: Robert Paszkiewicz, szef regionu CEE w OVHcloud, Łukasz Rumowski, dyrektor Działu Inwestycji i Marketingu Arcus SA oraz Paweł Chmielewski Dyrektor Działu Ubezpieczeń Majątkowych, Willis Towers Watson Polska sp. z o.o. Generowanie oszczędności dla firm, czyli usługi wspierające funkcjonowanie biznesu – YouTube

Źródło: Capital24.tv