InfoStrefa: Biznes, zarządzanie, ekologia (MediaRoom)

InfoStrefa: Biznes, zarządzanie, ekologia (MediaRoom)

Wraz z dynamicznym rozwojem technologii i zmieniającymi się oczekiwaniami pracowników, zarządzanie zespołami stanowi jedno z najważniejszych wyzwań dla biznesu.
Pracownicy pragną czuć, że ich praca ma wpływ na społeczeństwo, środowisko czy dobro innych ludzi. O tym jakie wartości stały się istotne dla pracowników i co ich motywuje, Tomasz Sańpruch z Capital24.tv rozmawiał z doświadczonymi liderami: Beatą Drzazgą, założycielką firmy BetaMed oraz Rafałem Hiszpańskim, CEO DAS TU Ochrony Prawnej SA (w likwidacji).

„Tematyka współczesnych wyzwań i trendów w obszarze zarządzania jest niezwykle istotna i jestem przekonana, że w kontekście dynamicznego świata biznesu, w którym działamy, powinna być stale poruszana. Zmienia się świadomość naszej cywilizacji i dziś nie wystarczy już motywować pracowników bonusami i systemami motywacyjnymi. Brałam ostatnio udział w kampanii >>Bliżej Siebie<<, w której przeprowadzono badanie tego, jakie oczekiwania mają dziś pracownicy wobec swoich przełożonych. Badanie to potwierdziło moje obserwacje od dłuższego czasu – oczekiwania wobec miejsca pracy i dobrego przełożonego koncentrują się dziś na empatii, uważnym słuchaniu pracowników, budowaniu przyjaznej atmosfery (np. przez otoczenie biurowe, przywileje dla pracowników i ich godzin) i otwartości na rozmowy – powiedziała Beata Drzazga. Podkreśliła również, że – liderzy powinni pełnić funkcję inspiratorów i mentorów, umożliwiając pracownikom rozwój i samorealizację. Wspieranie wzrostu zawodowego i osobistego pracowników to nie tylko inwestycja w nich samych, ale także inwestycja w długoterminowy sukces organizacji. Warto również zauważyć, że oczekiwania pracowników uległy znaczącej zmianie w ostatnich latach, za sprawą młodszego pokolenia – Milenialsów czy Pokolenia Z – które dążą do większej równowagi między życiem prywatnym a zawodowym. W efekcie wszyscy pracownicy poszukują elastyczności czasowej, możliwości pracy zdalnej i innych form organizacji pracy, które umożliwią im osiągnięcie sukcesu zawodowego, jednocześnie dbając o ich dobrostan i jakość życia”.

Druga debata skupiła się na trendach ekologicznych w biznesie. W rozmowie z Ritą Schultz z Capital24.tv udział wzięli: Beata Pawłowska, prezes The Untamed Europa Centralna oraz Piotr Ostaszewski, prezes Ekovoltis.

Piotr Ostaszewski mówił: „Trend ekologiczny w biznesie ma ogromne znaczenie dla globalnej gospodarki. Wpływa na wiele obszarów, od tworzenia miejsc pracy, poprzez stymulowanie innowacji, po przyciąganie inwestycji. Ekologiczne inicjatywy, takie jak produkcja energii odnawialnej, tworzenie zrównoważonych systemów transportu, czy wprowadzanie innowacji w zakresie gospodarki odpadami, tworzą nowe sektory gospodarki.

Inwestycje w technologie niskoemisyjne czy zeroemisyjne przyczyniają się do powstania nowych miejsc pracy, zarówno w sektorze technologicznym, jak i budownictwie, energetyce, a nawet rolnictwie. Innowacje w dziedzinie zrównoważonego biznesu często prowadzą do tworzenia produktów i usług, które są bardziej efektywne i zrównoważone, dając firmom przewagę konkurencyjną.

Działania ekologiczne w biznesie przyczyniają się do tworzenia bardziej zrównoważonego modelu gospodarczego, który jest mniej zależny od zasobów naturalnych. To z kolei zwiększa odporność gospodarki na kryzysy, takie jak zmienność cen surowców czy skutki zmian klimatycznych.

Trend ten ma również wpływ na politykę. Firmy dążące do zrównoważonego rozwoju często naciskają na rządy, aby te wprowadzały bardziej ambitne cele klimatyczne, co prowadzi do zwiększenia globalnych działań na rzecz ochrony środowiska.”

Źródło: InfoSfera