Forbes: Sztuczna inteligencja i człowiek, czyli trendy a rzeczywistość

Forbes: Sztuczna inteligencja i człowiek, czyli trendy a rzeczywistość

Analizując współczesny rynek, trudno nie zauważyć, jak kluczową rolę odgrywają nowoczesne technologie w kształtowaniu przyszłości biznesu. Od cyfryzacji po personalizację oferty, nowe technologie redefiniują zasady gry, stawiając firmy w centrum szybko zmieniającego się świata biznesu.

Cyfrowa transformacja to proces, który może w znaczący sposób wpłynąć na rozwój firmy. To rewolucja obejmująca różne aspekty działalności, od kontaktu z klientem po zarządzanie danymi i procesami wewnętrznymi.

Pojawiło się wiele obiecujących trendów i wyzwań w samej medycynie. Jednym z kluczowych obszarów jest rozwój sztucznej inteligencji w diagnostyce i leczeniu chorób. AI może znacząco usprawnić proces diagnozowania, wykorzystując ogromne ilości danych i algorytmy uczenia maszynowego. To może przyspieszyć diagnozy, a co za tym idzie, szybkie rozpoczęcie leczenia.

„Sztuczna inteligencja bardzo się nam przydaje, ale może być też bardzo niebezpieczna, gdy trafi pod złą kontrolą” przestrzega Beata Drzazga, założycielka spółki akcyjnej BetaMed, a także przedsiębiorca i właściciel różnych firm w Polsce i na świecie oraz dziekan do spraw rozwoju Wydziału Medycznego w Akademii Górnośląskiej.

Sztuczna inteligencja ma ogromny potencjał w analizie dużej ilości danych, które w medycynie są generowane. I tutaj naprawdę widać, że można poprawić jakość opieki zdrowotnej, można zwiększyć efektywność działań medycznych. „Ale tu zawsze podkreślam, że musimy zachować równowagę między nowoczesnymi technologiami a międzyludzkimi relacjami. Bo pacjent to nie tylko zestaw danych, to człowiek, z emocjami, potrzebami, obawami. I te aspekty zawsze muszą być brane pod uwagę. Dlatego w moim przekonaniu innowacje powinny wspierać medycynę, ale nie zastępować ludzkiej empatii i troski o drugiego człowieka. To jest balans, który trzeba umiejętnie zachować” – podkreśliła Beata Drzazga.

Źródło: Forbes