Forbes – Rola aparycji w biznesie

Forbes – Rola aparycji w biznesie

Osoba wielka nic nie musi udowadniać. Nie porównuje się do innych, nie walczy z drugim człowiekiem, zna swoją wartość – tłumaczy Prezes BetaMedu Beata Drzazga.

Jak istotną rolę w biznesie odrywa aparycja?

Dla mnie personalnie odgrywa ważną rolę. Lubię dbać o siebie, o swój dom, ludzi i swoje biznesy. Taka po prostu jestem, nie robię tego na pokaz. Jak dbamy o siebie, tak odbierają nas inni. Jednak należy pamiętać, żeby nie oceniać innych wyłącznie po wyglądzie. Niektórzy po prostu nie przywiązują do niego uwagi i nadal pozostają sobą. Mają kompetencje, wiedzę i wielkie serce. Zdecydowanie wolę otaczać się takimi ludźmi, niż tymi, którzy jedynie co mają do zaoferowania to swój wygląd.

Atrakcyjność wpływa na biznes pozytywnie czy negatywnie?

To wszystko zależy od człowieka. Osoby niedowartościowane, nie mające poczucia własnej wartości, zawistne będą miały problem z pewnością siebie innych i ich atrakcyjnością. Często będą odbierać im kompetencje, rywalizować. Kiedy znamy swoją wartość, w ogóle nie marnujemy czasu i energii na porównywanie się do kogokolwiek. Ten czas wolimy spędzić na rozmowach, słuchaniu ludzi, doradzaniu im czy dawaniu pomocy. Nie lubię zawistnych ludzi, bo sama taka nie jestem. Każdemu życzę, żeby powodziło mu się w życiu.

Agnieszka Skowrońska

Źródło: Forbes