Debata Capital24tv: Biznes, rozwój i doświadczenie w czasach cyfrowej transformacji

Debata Capital24tv: Biznes, rozwój i doświadczenie w czasach cyfrowej transformacji

W debacie Capital24tv.pl, eksperci z różnych sektorów biznesu podzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat transformacji cyfrowej, jej wpływu na rozwój i doświadczenie w biznesie.

Beata Drzazga, założycielka BetaMed SA, Łukasz Rumowski, dyrektor Działu Innowacji i Marketingu w ARCUS SA, oraz Piotr Dubno, członek zarządu w Motivizer, wzięli udział w dyskusji prowadzonej przez redaktor Ritę Schultz.

Debata zaczęła się od zgodnego stwierdzenia, że pandemia COVID-19 przyczyniła się do przyspieszenia procesu cyfrowej transformacji w wielu branżach i dziedzinach życia. Firmy musiały dostosować się do pracy zdalnej, co wymusiło wprowadzenie nowych narzędzi, aplikacji oraz standardów bezpieczeństwa danych. Szybka adaptacja do nowych warunków pracy była kluczem do sukcesu.

W Polsce, transformacja cyfrowa zyskała na znaczeniu w obszarach takich jak edukacja, handel czy usługi zdrowotne. Wdrożenie zdalnego nauczania w szkołach i uczelniach wymagało szybkiej adaptacji nauczycieli i studentów do nowych narzędzi edukacyjnych.

W handlu, przyspieszenie procesu digitalizacji sprzedaży pozwoliło na zwiększenie konkurencyjności i zasięgu firm. W sektorze zdrowotnym, wprowadzenie telemedycyny przyczyniło się do poprawy opieki nad pacjentami oraz redukcji kosztów.

Debata pokazała, że doświadczenie, wiedza i umiejętność przystosowania do zmieniających się warunków są kluczowe dla sukcesu biznesowego w czasach cyfrowej transformacji.

W obliczu nieustających zmian technologicznych, elastyczność i adaptacyjność organizacji oraz jej liderów stają się coraz bardziej istotne.

 

Źródło: Capital24tv