Bankier.pl – Klucz do rozwoju i sukcesu

Bankier.pl – Klucz do rozwoju i sukcesu

W dzisiejszym dynamicznym świecie, gdzie nowe technologie i zmiany stanowią codzienność, kluczową rolę odgrywa nieustanne doskonalenie i rozwijanie kompetencji przez całe życie. W rozmowie z Capital24.tv, Beata Drzazga, założycielka BetaMed SA, zwraca uwagę na istotę bycia otwartym na naukę oraz dlaczego młodzież powinna dążyć do zdobycia różnorodnych umiejętności.

Przedstawiając swoje spojrzenie na współczesne wyzwania związane z pracą z młodzieżą, Beata Drzazga podkreśla, że wartość nauki nie kończy się po uzyskaniu formalnego wykształcenia. „Dlaczego warto się uczyć całe życie? Dlatego, że cały czas coś się zmienia” mówi, zwracając uwagę na dynamizm współczesnego świata.

Zaznacza również, że młodzież stanowi kluczowy element przyszłości, gdyż to ona będzie kształcić się w obszarach związanych z nowymi technologiami. „Młodzi ludzie są do przodu, chcą wiedzieć dużo.” Dodatkowo, podkreśla, że pracownicy pragnący się rozwijać są ludźmi kreatywnymi stanowią większą wartość dla rozwoju całej firmy. Pracodawcy nie powinni obawiać się odejścia pracowników po zdobyciu nowych umiejętności, lecz raczej cenić ich rozwój, widząc ich jako jeszcze cennych członków zespołu.

Warto zwrócić uwagę, że Beata Drzazga, mimo swojego imponującego dorobku, nie poprzestaje na dotychczasowych osiągnięciach, ale wciąż aktywnie działa w różnych obszarach gospodarki. Wspiera inicjatywy edukacyjne, uczestniczy w konferencjach, angażuje się na rzecz przedsiębiorców i inspiruje innych do ciągłego doskonalenia. Co ważne sama konsekwentnie poszerza swoją wiedzę i zdobywa nowe kompetencje.

Nauka przez całe życie jawi się jako kluczowy element osiągnięcia sukcesu w dzisiejszym świecie. Młodzież powinna być gotowa na zmiany, elastycznie podchodzić do kariery, a pracodawcy powinni wspierać swoich pracowników w ich dążeniu do ciągłego rozwoju. To właśnie ta otwartość na naukę i umiejętność adaptacji przyczyniają się do tworzenia innowacyjnych rozwiązań i osiągania sukcesów w dzisiejszym dynamicznym środowisku zawodowym.

Źródło: Bankier.pl