Beata
Drzazga

INSPIRUJĄCA KOBIETA,
MENTOR WIZJONER,
DORADCA W ŻYCIU
I BIZNESIE, FILANTROP

Beata Drzazga – przedsiębiorca, twórca, właściciel i prezes wielu firm w Polsce i za granicą, ekspert w zarządzaniu, ceniona prelegentka na konferencjach ekonomicznych i medycznych, autorka tekstów biznesowych dla przedsiębiorców, inspiruje i doradza innym w prowadzeniu biznesu, zajmuje się także działalnością charytatywną, filantrop, współautorka prac naukowych z dziedziny ochrony zdrowia, Dziekan Wydziału Medycznego Akademii Górnośląskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach.

Życiorys

Dziś

Zajmuje się działalnością społeczną i charytatywną, promocją etycznych praktyk biznesowych, międzynarodowej wymiany handlowej i naukowej, otrzymała ponad 210 imiennych statuetek i nagród za działalność biznesową, charytatywną i społeczną. Pionier i promotor wysokich standardów etycznych i empatii
w medycynie oraz opiece nad pacjentem co praktykuje w swoich działalnościach m.in. BetaMed S.A.

2022

Otwarcie BetaInvest Miami LLC w Miami – firmy działającej w branży nieruchomości.

2017

W 2017 roku otworzyła kolejną firmę Drzazga Clinic – Klinikę Laseroterapii.
Współorganizator i uczestnik misji gospodarczych pomiędzy Nevadą a Polską, posiada tytuł
Pierwszego Ambasadora Biznesu Nevady. Dzięki staraniom w czasie trwania misji podpisana
została współpraca między Polską, a Nevadą.

2011 - 2018

W 2011 roku otworzyła firmę BetaNest Electronics prowadzącą dwa sklepy elektroniczne w Miami.

2008

W roku 2008 założyła salon mody Dono Da Scheggia.
Organizator pokazów mody w Dubaju, Paryżu, Mediolanie, Rzymie i innych stolicach Europy.

2001

W 2001 roku, mając 11-letnie doświadczenie w pracy w klinice okulistycznej, założyła swoją pierwszą firmę – Centrum Medyczne BetaMed (teraz BetaMed S.A.), która dziś zatrudnia ponad 3250 pracowników i jest największą firmą medyczną w Polsce zajmującą się m.in.
długoterminową opieką domową.

Wykształcenie

 • Executive MBA BCC, Uniwersytet Gdański, RSM Erasmus University, 
 • Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów,
 • Trzyletnie ekonomiczne studia doktoranckie w zakresie Nauki
  o zarządzaniu, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz”, Międzynarodowe Studium Doktoranckie w Warszawie,
 • Studia podyplomowe w zakresie Analityk Zarządzania, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz” Międzynarodowe Studium Doktoranckie w Warszawie,
 • Studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Placówkami Służby Zdrowia, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach, Wydział Zarządzania,
 • Studia podyplomowe w zakresie Integracji Europejskiej, Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Warszawie,
 • Studia magisterskie na kierunku Zarządzanie i Marketing w zakresie Zarządzanie Firmą, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach, Wydział Zarządzania,
 • Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego, Śląska Akademia Medyczna w Katowicach, Wydział Opieki Zdrowotnej,
 • Szkoła Hodowli Koni,
 • Liceum Medyczne, Zespół Szkół Medycznych w Żywcu.

Działalność biznesowa

 • Założyciel i prezes BetaMed S.A., największej firmy medycznej w Polsce pod kątem opieki długoterminowej w domu pacjenta oraz innych dziedzin medycznych
 • Właściciel Drzazga Clinic – Kliniki Laseroterapii
 • Właściciel salonu mody DONO DA SCHEGGIA
 • Właściciel firmy Betamed International w Las Vegas, Nevada, USA
 • Właściciel firmy BetaNest Electronics – firma prowadząca dwa sklepy elektroniczne w Miami – 2010 – 2017
 • Właściciel firmy BetaInvest Miami LLC w Miami
 • Zajmuje się również doradztwem biznesowym i mentoringiem, szczególnie w zakresie strategii biznesowych małych i średnich przedsiębiorstw.

Działalność naukowa

Współautorka publikacji naukowych z dziedziny domowej opieki długoterminowej.

Nowak-Kapusta Zofia, Irzyniec Tomasz, Franek Grażyna, Drzazga Beata / Pielęgniarki i pielęgniarze opieki długoterminowej domowej / Home longterm care male and
female nurses Czasopismo: Pielęgn.Pol 2017, nr 3(65), s.409-415, p-ISSN: 0860-8466 /Oryginalny artykuł naukowy / Punktacja MNiSW: 6.000

Irzyniec Tomasz, Nowak-Kapusta Zofia, Franek Grażyna, Drzazga Beata / Osoby
starsze objęte pielęgniarską domową opieką długoterminową / The elderly under the long-term home-based nursing care / Czasopismo: Gerontol.Pol. 2016 : T.24, nr 3, s.207-213, p-ISSN: 1425-4956 / Oryginalny artykuł naukowy / Punktacja MNiSW: 9.000

Nowak-Kapusta Zofia, Drzazga Beata, Franek Grażyna, Cabaj Marianna, Cholewka Beata. / Satisfaction assessment among nurses working in the house of frail. / W: Prophylaxis, therapy & rehabilitation: The role of the human factor / Red.: L. Niebrój, M. Kosińska / Katowice : Media Silesia, 2011, s.111-116 / Seria: Eukrasia. Vol.13 / p-ISBN: 978-83-927832-7-5, polski rozdział w książce / Język publikacji: EN / Punktacja
MNiSW: 5.000

Nowak-Kapusta Zofia, Drzazga Beata, Franek Grażyna, Cabaj Marianna, Cholewka Beata. / Patients’ satisfaction of nursing care within home environment. / Tytuł całości: W: Prophylaxis, therapy & rehabilitation: The role of the human factor / Red.: L. Niebrój, M. Kosińska / Katowice : Media Silesia, 2011 / s.103-109 / Eukrasia. Vol.13 / p-ISBN: 978-83-927832-7-5, Język publikacji: EN / Punktacja MNiSW: 5.000

Działalność charytatywna

Centrum Medyczne BetaMed jako pierwsze w Polsce dołączyło do grona uczestników programu „Firma z Sercem”, któremu patronuje UNICEF. Pomaga m.in. w zakupie
odżywczych past oraz mleka terapeutycznego dla dzieci, cierpiących z powodu ostrego niedożywienia w Afryce. 

Wspierała aktywnie pomoc dla uchodźców z Ukrainy wraz ze swoimi firmami tj. BetaMed S.A., Drzazga Clinic oraz Domem Mody Donno Da Scheggia. Wspiera inicjatywy promujące profilaktykę zdrowotną m.in. Chorzowski Dzień Promocji Zdrowia, Wakacyjną Akademię Seniora, zaangażowana w stworzenie leksykonu „Polki mają głos”, z którego dochód został przeznaczony na pomoc dla osób w śpiączce, sponsor Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Profesora Zbigniewa Religi m.in. na rzecz dzieci z wadami serca i wsparcie finansowe umożliwiające badania nad systemem wspomagania serca, wielokrotny sponsor na rzecz Kliniki Budzik, fundacji Omenaa Foundation (otrzymała tytuł Pierwszej największej sponsorki) oraz Fundacji TVN „Nie jesteś sam” (wsparła m.in. budowę szpitala), w tym uczestnik i fundator podczas Balu „Sen Nocy Letniej” organizowanego przez Fundację TVN. Sponsor fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”. Wielokrotny uczestnik programu SOS Wioski Dziecięce, a także cykliczny darczyńca w projekcie „Szlachetna Paczka”. Wspiera także pewne osoby indywidualnie, na rzecz których regularnie dokonuje darowizn.

Działalność społeczna

 • Członek Rady Manager Business Hub
 • Pełnomocnik Prezesa Zarządu Pracodawców RP
 • Członek Polskiej Rady Biznesu,
 • V-ce Prezes „Związku Pracodawców Wentylacji Mechanicznej”
 • Członek Business Centre Club
 • Dyrektor Polsko – Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce,
 • Były Dyrektor Amerykańsko – Polskiej Izby Handlowej w USA (kadencja 5 lat)
 • Pierwsza Wiceprzewodnicząca Komitetu Bezpieczeństwa Biznesu
 • Pierwsza Wiceprzewodnicząca Komitetu Pierścienia Patrioty
 • Członek Narodowej Rady Geriatrii i Gerontologii
 • Członek Europejskiego Klubu Biznesu
 • Honorowy Członek Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej
 • Członek Elite Club Monaco
 • Członek Bractwa Kawalerów Spiżowych
 • Ambasador G2 Arena w Rzeszowie
 • Ambasador Balu Charytatywnego w Arłamowie
 • V-ce Starosta Stowarzyszenia Szlachty Wielkopolskiej na region śląsko – galicyjski
 • Członek Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej
 • Członek Komisji ds. Usług Zdrowotnych przy Business Centre Club w Warszawie
 • Członek Zespołu Opieki Długoterminowej przy OIPiP w Katowicach
 • Członek Zespołu ds. POZ OIPiP w Katowicach
 • Były Radny Miasta Katowice
 • Były Członek Komisji Zdrowia Rady Miasta Katowice
 • Były Członek Komisji Finansów Rady Miasta Katowice
 • Były Kierownik Kursów Opieki Długoterminowej w OIPiP w Katowicach
 • Wykładowca i dziekan wydziału medycznego GWSH.

Media

Forbes

Business Magazine

Manager Report

Business Man

Woman Power

Strefa Biznesu

Rynek inwestycji

Manager Report

Strefa Biznesu

Story

Puls Biznesu

VIP Magazyn

Poprzednie
Następne

nagrody

Lider Polskiego Biznesu 2017

Lider Ochrony Zdrowia 2018 – Skuteczne Zarządzanie w Ochronie Zdrowia – II miejsce

Lider Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych

I miejsce w Plebiscycie DZ Miejsca Przyjazne Seniorom

Gwiazda Wielkiego Krzyża Koronnego

Gwiazda Biznesu

Godło Teraz Polska 2021

Godło Teraz Polska 2019

Godło Teraz Polska 2018

Firma Rodzinna

Firma Dobrze Widziana 2019

Diamentowy Certyfikat Rzetelności Płatniczej 2022

Commander’s Cross C. St. S

Charyzmatyczna Osobowość i Lider w Branży Medycznej

Certyfikat uczestnictwa w meetingu Patriotycznym 2020

Business Centre Club Diament 2019

Biznes z ludzką twarzą – instytucja oraz działalność społeczna

AS 30-lecia GWSH

Ambasador Przesiębiorczości

Ambasador G2A Arena

Ambasador Biznesu